Jiangsu.NET Nanjing
 Directory
 Get In Touch
 Forum Login
Username:

Password:
Register

Home > Transportation > Ninghang Railway (Nanjing-Hangzhou)

Ninghang Railway (Nanjing-Hangzhou)


Linked Jiangsu cities: Nanjing-Lishui-Changzhou-Liyang-Wuxi-Yixing-Hangzhou

Nanjing-Hangzhou Railway runs between two capital cities: Nanjing, the capital of Jiangsu Province, and Hangzhou, the capital of Zhejiang Province. The train line is around 136 km, starting from Jiangning District of Nanjing to Hangzhou, passing Changzhou, Wuxi and Yixing City of Wuxi.

The train line is an express passenger railway and promotes economic integration of the Yangtze River Delta and cooperation between the two provinces. A new plan is under way to build a faster railway between the two cities and it can reduce traveling time to about 1 hour.
Contact Us

General Inquiries info@jiangsu.net
Advertisement advertise@jiangsu.net
Jiangsu.NET, 2006 - 2017


Back to home page

 Advertisement
Chinese Introduction
Zhou Enlai’s Birthplace
Wangshiyuan Garden
Liuyuan Garden
 Web Offerings
 Live Poll