Jiangsu.NET Nanjing
 Directory
 Get In Touch
 Forum Login
Username:

Password:
Register

Home > Transportation > Ningwu Railway (Nanjing-Wuhu)

Ningwu Railway (Nanjing-Wuhu)


Linked major cities: Nanjing-Wuhu

Nanjing-Wuhu Railway runs between Nanjing and Wuhu City, Anhui Province and about 263 km. The train line is the second train line linking Jiangsu and Anhui Provinces and promotes cooperation between two provinces.
Contact Us

General Inquiries info@jiangsu.net
Advertisement advertise@jiangsu.net
Jiangsu.NET, 2006 - 2017


Back to home page

 Advertisement
Chinese Introduction
Lingshan Grand Buddha
Zhongshan Botanical Garden
Changzhou China Dinosaur Park
 Web Offerings
 Live Poll