Jiangsu.NET Nanjing
 Directory
 Get In Touch
 Forum Login
Username:

Password:
Register

Home > Transportation > Xuzhou-Yancheng Expressway

Xuzhou-Yancheng Expressway


Linked major cities
Xuzhou - Suqian - Huai’an - Yancheng - Dafeng

The expressway is a horizontal expressway line in Jiangsu and links cities: Xuzhou, Suqian, Huai’an, Yancheng, and Dafeng City (under Yancheng's jurisdiction).

This horizontal freeway connects two principal vertical expressways: Jiangsu Coast Expressway (Lianyungang - Yangcheng - Nantong - Suzhou)and Jinghu Expressway.
Contact Us

General Inquiries info@jiangsu.net
Advertisement advertise@jiangsu.net
Jiangsu.NET, 2006 - 2014


Back to home page

 Advertisement
Chinese Introduction
Geyuan Garden (Ge Garden)
Zhonghua Gate and Nanjing Ancient City Wall
Mei Lanfang Memorial Park
 Web Offerings
 Live Poll