Jiangsu.NET Nanjing
 Directory
 Get In Touch
 Forum Login
Username:

Password:
Register

Home > Transportation > Huning Expressway

Huning Expressway


Linked major cities
Nanjing - Zhenjiagn - Changzhou - Wuxi - Suzhou - Kunshan - Shanghai

Huning Expressway is an expressway line linking Shanghai and Nanjing, passing all major cities in the southern Jiangsu, the South of Yangtze River.

This expressway is the most important expressway in Jiangsu, running between Shanghai and Nanjing. The expressway coexits with Jinghu Expressway for the section between Wuxi - Kunshan - Shanghai.

Contact Us

General Inquiries info@jiangsu.net
Advertisement advertise@jiangsu.net
Jiangsu.NET, 2006 - 2017


Back to home page

 Advertisement
Chinese Introduction
Lingshan Grand Buddha
Zhongshan Botanical Garden
Changzhou China Dinosaur Park
 Web Offerings
 Live Poll