Jiangsu.NET Nanjing
 Directory
 Get In Touch
 Forum Login
Username:

Password:
Register

Home > Transportation > Lianyungang-Yancheng-Nantong-Suzhou Expressway

Lianyungang-Yancheng-Nantong-Suzhou Expressway


Linked major cities
Nanjing - Zhenjiagn - Changzhou -Wuxi - Suzhou - Kunshan -Shanghai

This expressway is a vertical expressway line along the eastern coast of Jiangsu and is also called Jiangsu Coast Expressway. The last city that the expressway passes, Kunshan, is under Suzhou's jurisdiction.

Like Jianghu Expressway, the line crosses three horizontal expressways (Xuzhou-Lianyungang, Nanjing-Nantong and Ninghu) and strengths the expressway network for the province.
Contact Us

General Inquiries info@jiangsu.net
Advertisement advertise@jiangsu.net
Jiangsu.NET, 2006 - 2014


Back to home page

 Advertisement
Chinese Introduction
Meiyuan Garden (Plum Garden)
Zhongshan Botanical Garden
President Palace
 Web Offerings
 Live Poll