Jiangsu.NET Nanjing
 Directory
 Get In Touch
 Forum Login
Username:

Password:
Register

Home > Attraction > Religious Site

Religious Site  Changzhou (1)
Huai'an (0)
Lianyungang (0)
Nanjing (0)
Nantong (1)
Suqian (0)
Suzhou (0)
Taizhou (1)
Wuxi (0)
Xuzhou (1)
Yancheng (1)
Yangzhou (1)
Zhenjiang (2)


8 listings suggest a listing


Daming Temple
Address: 1 Pingshantang Road, Yangzhou, Jiangsu 225009
Tel: 86-514-734 0720
Fax:
Complete detail here
 
Dinghui Temple
Address: In Jiao Hill Scenic Region, Dongwu Road, Zhenjiang, Jiangsu 212000, China
Tel: 86-511-881 7103
Fax:
Complete detail here
 
Dinhui Temple
Address: Address: 17 Shuguang Road, Rucheng Town, Rugao City, Nantong, Jiangsu 226500, China
Tel: 86-513-8751 4717
Fax:
Complete detail here
 
Guangxiaolu Temple
Address: Wuyi Road, Taizhou, Jiangsu 225300, China
Tel: 86-523-623 1420
Fax:
 
Longchang Temple
Address: Jurong City, Zhenjiang, Jiangsu 212000, China
Tel: 86-511-778 1979
Fax:
Complete detail here
 
Lugongsi Temple (Lu Xiufu Memorial Temple)
Address: 4 Lugongsi Alley, Ruxue Street, Yancheng, Jiangsu 224005, China
Tel: 86-515-836 1469
Fax:
 
Tianning Temple
Address: 636 Yailing Road East, Changzhou, Jiangsu, 213003
Tel: 86-519-811 5647 or 811 0461
Fax:
Complete detail here
 
Xuzhou Roman Catholic Church
Address: 216 Qinnian Road East, Xuzhou, Jiangsu
Tel: 86-516-360 1034
Fax:
Complete detail here
 


Contact Us

General Inquiries info@jiangsu.net
Advertisement advertise@jiangsu.net
Jiangsu.NET, 2006 - 2019


Back to home page

 Advertisement
Chinese Introduction
Geyuan Garden (Ge Garden)
Zhonghua Gate and Nanjing Ancient City Wall
Mei Lanfang Memorial Park
 Web Offerings
 Live Poll